Google Tag Manager ID is invalid. See logs for details

Priprema za sadnju sadnica aronije


Priprema za sadnju sadnica aronije

- Iskopati jamu (kanal) 30-40 cm dubine i prečnika 30-50 cm. (Poželjno je iskopati šire jame kako bi se nakon sadnje korijen lakše razvijao).
- Zemlju iskopanu pored jame poželjno je i dobro usitniti kako bi se obogatila kisikom. Ukoliko je zemljište tvrdo, zbijeno ili glinasto poželjno ga je popraviti mješanjem treseta, humusa ili stajskog gnojiva.
- Na dno jame staviti razgrađeno stajsko gnojivo, voditi računa da prilikom sadnje korijen aronije ne dolazi u direktan kontakt sa stajskim gnojivom pa je potrebno preko istog staviti i sloj zemlje.


- Sadnice aronije treba saditi u razmaku od 0,8 – 1,5 m a razmak između redova 2,5 -4 m ovisno da li ćemo kasnije ručno ili strojno pristupati ili obrađivati plantažu.
- Sadnice postavimo vertikalno i nagrnemo sa već ranije pripremljenom zemljom pored kanala. Zemlju oko sadnice treba sabiti nakon nagrtanja kako bi se izbio višak vazduha.
- Zaliti zemlju oko sadnice sa 5-10 litara vode po sadnici kako bi se spriječio proces dehidracije, a zatim oko biljke u prečniku od 0,5 m treba rasturiti sloj slame, stajskog gnojiva ili piljevine.